Skip to content

บริษัทในเครือภิญโญ

บริษัทในเครือซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี มุ่งเน้นให้บริการต่างจุดประสงค์กันไป ไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย บริการจัดทำและตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางด้านภาษี จัดการงานเอกสาร แปลภาษา จดทะเบียนอย. บริการด้านการรับเหมาก่อสร้าง จัดสรรโครงการและที่ดิน อีกทั้งยังมีบริษัทที่ให้บริการด้านความงามครบวงจรอีกด้วย

ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์

เป็นสำนักงานกฎหมายเพียบพร้อมด้วยนักกฎหมายวิชาชีพรับว่าความด้วยความรอบรู้ในสายงาน ซื่อสัตย์สุจริต และเห็นประโยชน์ของลูกความเป็นสำคัญ พร้อมกับประสบการณ์ในทำงานในฐานะทนายความกว่า 13 ปี

ภิญโญ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แทกซ์

ให้บริการด้านการทำบัญชีและวางแผนภาษี ควบคุมภายใน ให้คำปรึกษาและตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีและจัดระเบียบสินค้าคงคลัง อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าสูงสุด

ภิญโญ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร อาคารต่างๆ และงานตกแต่งภายใน โดยเฉพาะงานอาคารขนาดใหญ่และงานรับเหมาต่อเติมบ้านพักอาศัย โดยทีมช่างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ

วี สมาร์ท พัทยา

ให้บริการด้าน ใบอนุญาตต่างๆ ดำเนินการทำนิติกรรมต่างๆ ในประเทศไทย บริการจัดทำ จัดเตรียมเอกสาร ดำเนินการ ตลอดจนถึงการรับ-ส่งเอกสาร ซึ่งทำงานโดยตรงกับหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในประเทศ

แอคเซส พร็อพเพอร์ตี้

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร โครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งทางโครงการได้มีมาตรฐานการก่อสร้างซึ่งถูกรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวิศวกรก่อสร้างและผู้ออกแบบตกแต่งที่ได้รับการรับรอง

ทิ้นส์ แอนด์ เชดส์ ซาลอน

ให้บริการด้านความงามครบวงจร โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีพร้อมทั้งมีใบอนุญาตถูกต้อง อีกทั้งยังใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ทำไมต้องเลือก ภิญโญ?

เราเน้นการทำงานให้เกิดผลสำเร็จกับผู้รับบริการเป็นสำคัญ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการมากที่สุด ด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย โดยมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามความประสงค์ของผู้รับบริการ ทั้งนี้เราจะให้คำแนะนำ และวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการของเราอย่างตรงไปตรงมา  

วรัทยา ภิญโญ

กรรมการบริษัท

ติดต่อเรา

(+66) 33 143 359 , (+66) 62 347 3359

112/112 หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150