Skip to content

เกี่ยวกับเรา

บริษัทในเครือภิญโญ

เรายึดถือความถูกต้อง แม่นยํา โปร่งใส และมีประสิทธิภาพรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าสูงสุด

บริษัทในเครือ ภิญโญ มีทั้งหมด 6 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีจุดประสงค์ในการดำเนินงานต่างกันไป ถึงแม้ว่าเราจะเริ่มก่อตั้งมาไม่นาน แต่เราได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจทั้งจากผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เราช่วยดูแลและจัดการข้อมูลทางบัญชีและภาษี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับธุรกิจต่างๆ ของผู้ประกอบการกว่า 100 บริษัท เราพร้อมที่จะดำเนินการและช่วยแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกองค์กร

ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์

เป็นสำนักงานกฎหมายเพียบพร้อมด้วยนักกฎหมายวิชาชีพรับว่าความด้วยความรอบรู้ในสายงาน ซื่อสัตย์สุจริต และเห็นประโยชน์ของลูกความเป็นสำคัญ พร้อมกับประสบการณ์ในทำงานในฐานะทนายความกว่า 13 ปี

ภิญโญ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แทกซ์

ให้บริการด้านการทำบัญชีและวางแผนภาษี ควบคุมภายใน ให้คำปรึกษาและตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีและจัดระเบียบสินค้าคงคลัง อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าสูงสุด

ภิญโญ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร อาคารต่างๆ และงานตกแต่งภายใน โดยเฉพาะงานอาคารขนาดใหญ่และงานรับเหมาต่อเติมบ้านพักอาศัย โดยทีมช่างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ

วี สมาร์ท พัทยา

ให้บริการด้าน ใบอนุญาตต่างๆ ดำเนินการทำนิติกรรมต่างๆ ในประเทศไทย บริการจัดทำ จัดเตรียมเอกสาร ดำเนินการ ตลอดจนถึงการรับ-ส่งเอกสาร ซึ่งทำงานโดยตรงกับหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในประเทศ

แอคเซส พร็อพเพอร์ตี้

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร โครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งทางโครงการได้มีมาตรฐานการก่อสร้างซึ่งถูกรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวิศวกรก่อสร้างและผู้ออกแบบตกแต่งที่ได้รับการรับรอง

ทิ้นส์ แอนด์ เชดส์ ซาลอน

ให้บริการด้านความงามครบวงจร โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีพร้อมทั้งมีใบอนุญาตถูกต้อง อีกทั้งยังใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ติดต่อเรา

(+66) 33 143 359 , (+66) 62 347 3359

112/112 หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150