Skip to content

บริษัท วี สมาร์ท พัทยา จำกัด

ที่ปรึกษาทางด้านใบอนุญาตทุกประเภท

บริษัท วี สมาร์ท พัทยา จำกัด ให้บริการด้าน ใบอนุญาตต่างๆ อาทิ วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ดำเนินการทำนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินหรือห้องชุด และการดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ในประเทศไทย บริการจัดทำ จัดเตรียมเอกสาร ดำเนินการ ตลอดจนถึงการรับ-ส่งเอกสาร ซึ่งทำงานโดยตรงกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในประเทศ อย่างถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส ตรงไปตรงมา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

โดยบุคลากรของเราได้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมประสบการณ์ทำงานอย่างเพียบพร้อมในด้านนี้โดยเฉพาะ ทำให้สามารถดำเนินงานให้ลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว ทั้งยังมีความพร้อมในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือลูกค้าอย่างครอบคลุม โดยปัจจุบันเราได้ดูแลลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติมากมายที่ไว้วางใจในการให้บริการของบริษัทฯ และบุคคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง

บริการของเรา

quality

คุณภาพต้องมาก่อน

เราใส่ใจทุกคุณภาพงานแปลที่ส่งมอบ กลั่นกรองทุกรายละเอียดงานแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญ โดยเจ้าของภาษาแต่ละภาษา
accuracy

ถูกต้องแม่นยำ

บริการแปลและรับรองเอกสารของเราถูกต้องแม่นยำ ฝ่ายตรวจสอบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องแบบคำต่อคำก่อนส่งถึงมือลูกค้า
speed

รวดเร็ว ทันใจ

การแก้ไขการแปล ส่งมอบถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงตามเวลานัดหมาย
Translating documents

รับแปลเอกสาร / รับแปลภาษา

ศูนย์แปลภาษา ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการรับแปลเอกสาร ศูนย์แปลเอกสารนี้ยังให้บริการรับรองเอกสาร ที่มุ่งสร้างสรรค์งานแปลคุณภาพ ราคายุติธรรม คัดสรรนักแปลเชี่ยวชาญได้อย่างดีเยี่ยมให้แก่ผู้ใช้บริการ ศูนย์แปลภาษา ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้รับบริการแปลเอกสารทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ เราจึงมั่นใจบริการแก่ลูกค้า ทั้งในระดับองค์กร และบุคคลทั่วไปได้อย่างถูกต้อง

บริการรับแปลเอกสาร พัทยา ชลบุรี กรุงเทพ และทั่วประเทศ

รับรองเอกสารโดยทนายความ
บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

ศูนย์แปลภาษา ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้คำปรึกษา และบริการด้านทนายความทำคำรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทเอกชน รับรองคำเเปล ตลอดจนเอกสารทางธุรกิจ และการลงทุน โดยทนายความที่มีประสบการณ์ บริการทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย บริการรับรองเอกสาร
document proof

ประเภทบริการรับรองโนตารี

 • รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
 • รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 • รับรองสำเนาเอกสาร
 • รับรองสถานะการเงิน
 • รับรองคำแปล แปลเอกสาร
 • รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน
 • รับรองข้อเท็จจริง
 • รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
 • รับรองคำสาบาน
 • รับรองคำให้การ
 • หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมายกำหนด

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ

เนื่องจากเอกสารแปลมีความแตกต่างกัน ตามความยากง่าย และความหนาแน่น ส่วนเอกสารอื่นจำเป็นต้องส่งประเมินตามจริงก่อนให้บริการค่ะ

บริการรับจดแจ้ง อย.

ทางสำนักงานของเรา มีบริการรับจดทะเบียน อย. สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการผลิตอาหาร ผลิตและนำเข้าอาหารเสริมต่างๆ การขอ อย. สำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องมือการแพทย์ และอื่นๆ เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำในการเตรียมตัว เตรียมเอกสารต่างๆ พร้อมแจกแจงระเบียบและขั้นตอนในการขอลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ด้วยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ

ขอรับการขึ้นทะเบียน อย. สำหรับสินค้าประเภทอาหาร อาหารเสริม หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • ขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง
 • รับจดแจ้งขอลงทะเบียนรับเลขที่ อย. สำหรับเครื่องสำอางทุกประเภท
 • ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง
 • ขอหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม
 • การขออนุญาตโฆษณาธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง
 • ขอรับการขึ้นทะเบียน อย. สำหรับสินค้าประเภทยา เครื่องมือแพทย์ และยารักษาสำหรับสัตว์
ขออนุญาตนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ เพื่อใช้ในการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์
 • ขออนุญาตการจัดตั้งสถานที่สำหรับผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์การแพทย์
 • ขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
 • ขอใบอนุญาตนำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย หรือส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
 • ขออนุญาตการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรือสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ
 • ขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ
 • ขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่
 • ขอรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ ยาแผนโบราณ สำหรับรักษาสัตว์ ตำรับยาแบบ Transfer เพื่อการส่งออก
 • ต่ออายุใบอนุญาตยา
 • ขอรับการขึ้นทะเบียน อย. สำหรับสินค้าประเภทวัตถุอันตราย

ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

 • ขอใบอนุญาตผลิต หรือ นำเข้า วัตถุอันตราย

และอื่นๆ 

นอกจากนี้เรายังมีบริการขอเครื่องหมายฮาลาล สำหรับอาหารและยาเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคในกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามอีกด้วย

บุคลากรหลักของเรา

วรัทยา ภิญโญ

กรรมการผู้จัดการ

ญาณิศา ซู

ล่ามไทย-จีน

วิทวัส ปัทมรัตน์วิริยะ

เจ้าหน้าที่ Workpermit & Visa

ติดต่อเรา

(+66) 63 210 3359

112/112 หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150