Skip to content

บริษัท ภิญโญ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แทกซ์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี

Pinyo accounting and tax logo

บริษัท ภิญโญ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แทกซ์ จำกัด  ให้บริการด้านทำบัญชี การวางแผนภาษีอากร การควบคุมบัญชีภายใน พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชีโดยลูกค้ารายเดือน/รายปี มีการตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีและจัดระเบียบสินค้าคงคลัง ตลอดจนบริการจัดทำ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเอกสารทางธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อย่างถูกต้อง แม่นยํา โปร่งใส และมีประสิทธิภาพรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าสูงสุด

ถึงแม้ว่าเราจะเริ่มก่อตั้งมาไม่นาน แต่เราได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง มีความพร้อมในการให้บริการด้วยทีมงานคุณภาพ เรามีระบบในการช่วยเหลือลูกค้าที่มีมาตรฐานและครอบคลุม ปัจจุบันจึงทำให้เราสามารถดูแลบริษัทผู้ประกอบการมากกว่า 100 บริษัท โดยการวางแผนประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

เรามีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา เพราะเราเป็นสำนักงานบัญชีสมัยใหม่ ที่มีการใช้โปรแกรมทำบัญชีต่างๆ อย่างเชี่ยวชาญ นอกจากนี้สำนักงานบัญชีของเรายังเน้นการให้บริการจดทะเบียนหรือชำระภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษี

ปิดงบประจำปี

บริการรับตรวจสอบบัญชี

 • บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเรื่องบัญชี และภาษี
 • บริการรับทำบัญชีภาษีรายเดือน/รายปี
 • บริการชำระภาษีและประกันสังคม รายเดือน
 • บริการด้านภาษีอากร
 • บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • บริการรับตรวจสอบบัญชี
 • บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • บริการที่ปรึกษาบัญชีภาษี
 • เป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่สรรพกรแทนลูกค้า เพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆ (ถ้ามี)
 • บริการช่วยตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชี ให้สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ปิดงบประจำปี
 • อื่นๆ

ที่ปรึกษา

ดร.ยอดรัก นันทพานิช

ตรวจสอบบัญชีและวางแผนภาษี

บุคลากรหลักของเรา

วรัทยา ภิญโญ

กรรมการผู้จัดการ

อินทร์ธิรา สาริยา

พนักงานบัญชี/ผู้ทำบัญชี(CPD)

ณัฐนันท์ เข็มมณี

พนักงานบัญชี/ผู้ทำบัญชี(CPD)

สุภาวณี พูลขำ

พนักงานบัญชี/ผู้ทำบัญชี (CPD)

กนกพล สีคำแซง

ผู้ช่วยบัญชี

ให้เราช่วยจัดการข้อมูลบัญชีและภาษีของคุณ

ติดต่อเรา

112/112 หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150